Aivoituksia

Aivot ovat ihmeellinen asia. Mielemme voimalla luomme ympärillämme olevaa maailmaa, esimerkkinä nykyteknologia, joka on täysin ajattelumme tuotetta.

Ajatteluun käytämme kieltä. Kielen avulla viestitämme myös tunteitamme ja kokemuksiamme. Kieli antaa meille mahdollisuuden kommunikoida, ja luo pohjan pärjäämiselle nyky-yhteiskunnassa. Kieli syntyy aivoissa.

Vaikka suuri osa aivojen kehityksestä onkin biologisesti ja geneettisesti määräytynyttä, on tutkimuksissa yhä enemmän paljastunut kuinka suuri vaikutus ympäristöllä on aivojen muokkautumiselle. Aivoilla on kyky reagoida ja muuttua olosuhteiden mukaan.

Meillä on kaksi aivopuoliskoa, joista kummallakin on oma tehtävänsä. Kielelliset taitomme kumpuavat vasemmalta aivopuoliskolta kuten myös looginen, laskeva ja suunnitteleva ajattelumme. Vasen puolisko pitää meidät myös ankkuroituna aikaan; menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

- Mainos -

Aivojen muovautuvuus on suurinta ensimmäisten elinvuosien herkkyyskausien aikana. Tämän vuoksi vanhempien rooli ihmisyksilön kehityksessä on ensiarvoisen tärkeä. Varhainen turvallinen vuorovaikutus, katseet, kosketus ja yhdessäolo tukevat aivojen tunnekuoren kehitystä.

Kielenkehityksen kannalta kahdensuuntainen kommunikointi on välttämättömyys. Lapsen ääntelyihin vastaaminen, sanojen toistaminen, lauleskelu ja loruttelu luovat pohjan kielenkehitykselle.

Vaikka valmius kielen kehittymiseen on ihmiselle synnynnäinen ominaisuus, on kieli kuitenkin opeteltava taito.

Nykypäivän ilmiö jossa yhä pienemmät lapset viettävät aikaa älylaitteiden kanssa, ei valitettavasti palvele optimaalista kielenkehitystä. Älylaitteilla yksin olo ei yleensä vaadi puheentuottoa eli on kielellisesti passiivista.

Puheen tuoton motoriikka; eri äänteiden ääntymispaikat ja puheen tuottoon tarvittavien elinten liikeratojen hallinta on eräänlaista urheilua. Oikeiden liikeratojen löytäminen ja automatisointi vaatii harjoittelua ja toistoa. Kannustavaa palautetta oikeista tuotoksista, sekä mallia jo liikeradat hallitsevalta aikuiselta.

Kielen käyttö ja puheen tuotto on niin jokapäiväinen ilmiö ettemme juurikaan mieti sitä kun kaikki sujuu hyvin. Kyse on kuitenkin monimutkaisesta, sovitusta, ihmisen luomasta järjestelmästä joka tahdittaa olemisemme jokaista hetkeä. Kuinka monta valveilla olon hetkeä sinä tänään vietät ilman kielen läsnäoloa?

Marika Kunnas

Kirjoittaja on Aurinkorannikolla toimiva puheterapeutti

- Mainos -

Jaa artikkeli:

Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Mikä tv:n musiikkiohjelma kiinnostaa eniten?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...