Lukuaika: Uusi Suomen terveydenhuollon lakiuudistus: ”Kävin yksityisellä lääkärillä Espanjassa ja sain ison osan kustannuksista takaisin Kelalta.”

Uusi Suomen terveydenhuollon lakiuudistus: ”Kävin yksityisellä lääkärillä Espanjassa ja sain ison osan kustannuksista takaisin Kelalta.”

Keväällä astui voimaan lakimuutos, jonka myötä Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien ihmisten on mahdollista saada iso osa ulkomailla syntyneiden yksityisen terveydenhuollon kustannuksista takaisin Kela -korvauksena. Laki koskee EU- ja ETA alueilla, Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa saatua hoitoa.

5 min lukuaika
Costaklinikan klinikkamanageri Axel Wiklund.

– Kyseessä on hyvin merkittävä uudistus Aurinkorannikon suomalaisten yhteisölle. Erityisesti niille, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin ja viettävät pitkiä aikoja vuodesta Espanjassa, toteaa Costaklinikan klinikkamanageri Axel Wiklund.

Uudistus mahdollistaa sen, että Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat voivat hoidattaa ulkomailla kätevästi ja edullisesti olemassa olevia kroonisia sairauksiaan tai hakeutua ennaltaehkäisevästi tutkimuksiin. Hieman samaan tapaan, miten Suomessakin voi hakeutua kiireettömään hoitoon omaan paikalliseen terveyskeskukseen. Toki erona se, että Suomessa kiireettömään hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan jopa kuukausia.

Tähän asti paljon ulkomailla aikaa viettävät Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat suomalaiset ovat terveydenhuollon suhteen olleet hieman väliinputoajia, etenkin kiireettömän ja ennaltaehkäisevän hoidon osalta. Matkavakuutukset eivät yleisesti kata pitkäaikaissairauksien seurantaa tai hoitoa, ellei kyse ole matkan aikana äkillisesti ja odottamattomasti pahentuneesta sairaudesta.

Sinisellä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa on mahdollista saada julkiselta puolelta tilanteissa, joissa hoito ei voi odottaa ihmisen paluuta omaan kotimaahansa. Eli hoitoa saa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai matkavakuutuksella niin sanotusti akuuteissa tilanteissa.

- Mainos -

Kiireettömään ja ennaltaehkäisevään hoitoon ulkomailla Kelan tukemana

Ennen lakiuudistusta jos on halunnut hakeutua Espanjassa kiireettömään hoitoon tai ennaltaehkäisevästi lääkärin tarkastukseen tai tutkimuksiin, on täytynyt hakeutua yksityiselle puolelle omakustanteisesti. Näistä kustannuksista on voinut saada muutaman euron suuruisia käyntikohtaisia korvauksia Kelalta, samaan tapaan kuin Suomessakin yksityiselle puolelle hoitoon hakeutuessa.

– Nyt tilanne on siinä mielessä nurinkurinen, että Kela korvaa yksityisestä yleislääkärikäynnistä Espanjassa moninkertaisesti enemmän, verrattuna siihen että kävisit yksityisellä yleislääkärillä Suomessa.

Korvausta on mahdollista hakea kaikista Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvista palveluista. Korvauksen saamiselle on myös ehtoja.

Korvauksen hakijan tulee luonnollisesti kuulua Suomen sosiaaliturvan, eli Kelan etuuksien piiriin. Hoidon tulee myös vastata hoitoa, jonka asiakas olisi saanut vastaavassa tilanteessa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi hoitoon tarvitaan lähete, mikäli lähete tarvittaisiin vastaavaan hoitoon Suomessa julkisessa terveydenhuollossa.

Kaikki hoitokustannukset täytyy myös maksaa ensin itse. Korvauksia tulee hakea jälkikäteen 6 kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta.

Hakemuksien käsittelyajat ja korvaussummat

Uuden lakiuudistuksen mukaan hakemuksia on käsitelty 1.5.2023 alkaen. Laki astui voimaan takautuvasti 1.1.2023 lähtien. Tämän uuden lakiuudistuksen mukaisia korvauksia voi hakea 1.1.2023 jälkeen maksetun hoidon kustannuksista.

Kävin itse viime keväänä reissuni aikana espanjalaisessa yksityissairaalassa lääkärin konsultaatiossa ja sain 120 euron vastaanottomaksusta Kelalta jälkikäteen korvauksena 99,10 euroa. Korvauksesta vähennettiin siis käytännössä vain oman hyvinvointialueeni, Pirkanmaan, asiakasmaksu 20,90 euroa. Hakemuksen käsittelyaika oli 3 kuukautta ja 3 viikkoa.

Tietooni on tullut, että myös moni Costaklinikan asiakkaista on saanut vastaavanlaisia hyväksyttyjä korvauspäätöksiä Costaklinikalla saadusta hoidosta.

- Mainos -

Korvaussummien perusteena on vastaavan hoidon todelliset kustannukset Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Kela ja potilaan hyvinvointialue arvioi korvaushakemuksen perusteella, että mitkä vastaavan hoidon tuottamisen todelliset kustannukset olisivat olleet hyvinvointialueelle, mikäli potilas olisi hakeutunut hoitoon Suomessa vastaavassa tilanteessa. Kela korvaa kustannuksista enintään sen verran, mitä vastaavan hoidon kustannukset olisivat olleet potilaan omalla hyvinvointialueella.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monissa tapauksissa Kela korvaa valtaosan normaalin lääkärikäynnin kustannuksista.

Eri hyvinvointialueiden palveluhinnastoista tekemäni empiirisen tutkimuksen pohjalta voin sanoa, että normaalin yleislääkärikäynnin todelliset kustannukset ovat Suomen julkiselle terveydenhuollolle arviolta 150 eurosta ylöspäin aina muutamaan sataan euroon asti, riippuen hyvinvointialueesta, hoitoa antavasta yksiköstä ja sen sisäisistä laskutusperusteista.

Tietoa tiettyjen hoitojen mahdollisista enimmäiskorvausmääristä voi myös tiedustella suoraan Kelalta. Kelan SV134 ennakkoilmoitushakemuksella asiakas voi pyytää etukäteen tiedon, saako hän ulkomailla annettavasta hoidosta korvauksen ja mikä korvauksen enimmäismäärä on.

Hoitoa suomalaisessa lääkärikeskuksessa Fuengirolassa

Fuengirolassa sijaitsevan suomalaisen yksityisen lääkärikeskuksen, Costaklinikan, arjessa lakiuudistus on näkynyt siten, että potilaat hakeutuvat entistä enemmän lääkärin vastaanotolle liittyen pitkäaikaissairauksiinsa.

Suuri osa Costaklinikan potilaista asioi meillä matkavakuutuksella. Nyt on toki selkeästi nähtävissä se, että ihmiset hakeutuvat entistä enemmän hoitoon syistä, jotka eivät perinteisesti kuulu matkavakuutuksien kattavuuden piiriin.

Ihmiset hakeutuvat lääkärin vastaanotolle entistä enemmän liittyen esimerkiksi terveystarkastuksiin, erilaisia todistuksia varten tehtäviin tarkastuksiin, luomitarkastuksiin ja luomien poistoihin sekä pitkäaikaissairauksiin liittyviin seurantoihin ja tutkimuksiin. Monet hakeutuvat myös meille suoraan laboratoriotutkimuksiin Suomesta saadulla lääkärin lähetteellä, aikomuksenaan hakea Kela -korvausta tutkimuksien kustannuksista.

Fuengirolan Los Bolichesissa sijaitsevan Costaklinikan kaikki lääkärit, sairaanhoitajat ja asiakaspalvelijat ovat suomenkielisiä. Costaklinikalla on myös yhteys Suomen Kanta-arkistoon. Potilaan luvalla lääkäri voi tehdä Kanta-arkistoon merkintöjä Costaklinikalla annetusta hoidosta sekä katsoa tietoja Suomessa annetusta hoidosta. Yhteinen kieli potilaan ja lääkärin välillä sekä Kanta -yhteys Suomeen parantavat potilasturvallisuutta merkittävästi.

- Mainos -

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Costaklinikan kanssa.

Jaa tämä artikkeli
Jätä kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *