Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa

Terveydenhoito ei ole pelkästään reagointia oireisiin sairauksien ilmaantuessa. Olennainen osa tehokasta terveydenhoitoa on ennakointi ja sairauksien ennaltaehkäisy.

– Monet sairaudet ovat usein oireettomia sairauden varhaisessa vaiheessa. Lääkäriin ja tutkimuksiin hakeudutaan monesti vasta silloin, kun sairaus on jo pitkällä ja oireet ovat alkaneet merkittävästi haittaamaan päivittäistä elämää, kertoo Costaklinikan perustaja ja vastuulääkäri Jan Wiklund

Ennaltaehkäisevä terveydenhoito keskittyy kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseen sekä piilevien terveysongelmien havainnointiin. Se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa riskitekijät ja tehdä muutoksia elämäntapoihin ennen peruuttamattomien ja vakavien terveysongelmien puhkeamista.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa etenevä ja kehittyvä sairaus tunnistetaan, sitä parempaan elämän laatua parantavaan tai ylläpitävään lopputulokseen hoidolla on mahdollista päästä.

- Mainos -

Oireet ovat kehon pyrkimys viestiä siitä, että jotain on pielessä. Monien sairauksien oireet kehittyvät hitaasti pitkällä aikavälillä. Tämä voi johtaa siihen että ihminen ehtii tottumaan oireisiin, eikä pidä niitä enää normaalista poikkeavina – tai varsinkaan syynä hakeutua lääkäriin tai tutkimuksiin. Oireet saattavat olla alkuun lieviä, epämääräisiä ja vaikeasti määriteltäviä kuten väsymystä, asteittaista suorituskyvyn heikkenemistä, jatkuvaa sairastelua tai erilaisia lieviä kiputiloja.

Lääkäriin vai omatoimisesti laboratoriotutkimuksiin?

Mikäli sinulla jo on jotain epämääräisiä oireita jotka huolestuttavat sinua, tällöin olisi hyvä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Mikäli on tarvetta tarkemmille tutkimuksille, lääkäri määrää tarvittavat tutkimukset oirekuvasi, terveydentilasi ja terveyshistoriasi perusteella.

Mikäli mitään sen kummempia oireita ei ole, ja haluat varmistua terveytesi tilasta verikokein, laboratoriotutkimuksiin on mahdollista hakeutua myös omatoimisesti, ilman lääkärin lähetettä.

Ihmiset ovat enemmissä määrin kiinnostuneita omasta terveydestään ja verikokeilla on mahdollista saada hyvää tietoa omasta terveydentilastaan. Vaikka ihminen olisikin perusterve, hakeutumalla säännöllisesti omatoimisesti laboratoriotutkimuksiin voi ihminen seurata oman terveydentilan kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Erilaisia laboratoriotutkimuksia on kuitenkin satoja, joten joskus on vaikea itse päättää, mitä laboratoriotutkimuksia haluaisi tai olisi hyvä teettää. Monesti laboratoriopalveluita tarjoavien yrityksien valikoimista löytyy ammattilaisten räätälöimiä tutkimuspaketteja esimerkiksi juuri yleisen terveydentilan seurantaan .

Mikäli hakeutuu omatoimisesti laboratoriotutkimuksiin, voi tutkimuksien tuloksia olla vaikea tulkita itse. Laboratoriotutkimukset toimitetaan yleensä viitearvojen kanssa, jolloin verikokeiden tuloksia voi kätevästi verrata viitearvoihin. Kysymyksiä monesti ilmenee, mikäli arvot ovat lähellä viitearvojen raja-arvoja tai jopa viitearvojen ulkopuolella.

- Mainos -

-Jos tuloksissa ilmenee jotain viitearvoista poikkeavaa, seuraava askel on tietysti hakeutua lääkärin vastaanotolle. Vastaanotolla lääkäri arvioi potilaan tilannetta kokonaisuutena – mistä poikkeavat arvot mahdollisesti johtuvat, kielivätkö poikkeavat arvot jostain piilevästä sairaudesta ja onko mahdollisesti tarpeen tehdä muutoksia elämäntapoihin tai aloittaa lääkitystä.

Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa Aurinkorannikolla

Fuengirolan Los Bolichesissa sijaitseva suomalainen lääkärikeskus, Costaklinikka, tarjoaa lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluiden lisäksi myös kattavia laboratoriopalveluita, suomenkielellä tietysti.

Costaklinikan valikoimasta löytyy esimerkiksi perusterveydentilan tutkimiseen ja seurantaan Kattava Perussetti -laboratoriotutkimuspaketti. Mikäli haluat saada yleiskatsauksen terveydentilaasi ja veriarvoihisi, Kattava Perussetti on tällöin oiva valinta. Miehille on valittavissa Kattavan Perussetin yhteyteen Mies -lisäosa, joka täydentää tutkimuspakettikokonaisuutta testosteroni- ja eturauhasarvoilla.

Käytämme Kattava Perussetti -laboratoriotutkimuspakettia myös monesti lääkärin vastaanottotyön tukena, kun potilaalla on epämääräisiä oireita ja kun lähdetään selvittämään mistä oireet voisivat mahdollisesti johtua.

Laboratoriotutkimuksiin on mahdollista hakeutua ilman lähetettä. Suositeltavaa kuitenkin on hakeutua aina ensin lääkärin vastaanotolle, mikäli oman terveyden suhteen on jotain huolenaiheita. Vastaanotolla lääkäri voi tehdä lähetteen potilaan kannalta oleellisiin laboratoriotutkimuksiin tai muihin tutkimuksiin – ottaen huomioon potilaan terveyteen liittyvät huolenaiheet, nykyisen terveydentilan ja terveyshistorian.

Mikäli tutkimuksiin hakeutuu ilman lääkärin lähetettä, ei tutkimusten kustannuksista ole mahdollista saada KELA-korvausta. Omatoimiset laboratoriotutkimukset ilman lääkärin lähetettä ovatkin siis lähtökohtaisesti aina omakustanteisia kokonaisuudessaan.

KELA-korvausta on mahdollista hakea, mikäli tutkimuksiin on lääkärin lähete. Lähetteeksi kelpaa Suomesta saatu lähete, Costaklinikan lääkärin lähete tai muun espanjalaisen lääkärin kirjoittama lähete.

- Mainos -

Ihmiset hakeutuvat Costaklinikalle aikaisempaa enemmän laboratoriotutkimuksiin Suomesta saadulla hoitavan lääkärin lähetteellä. Eli esimerkiksi jos potilas viettää talvisin useita kuukausia Aurinkorannikolla ja potilaalla on jokin pitkäaikaissairaus, jota täytyy säännöllisesti seurata verikokein, niin se onnistuu meillä Costaklinikalla hyvin.

Espanjassa monissa laboratoriotutkimustulosten arvoissa on käytössä eri yksiköt sekä viitearvot kuin Suomessa. Jotta Suomessa aikaisemmin otetut arvot ja Espanjassa otetut arvot olisivat vertailukelpoisia, tulee espanjalaiset arvot muuntaa yksikkökohtaisesti laskukaavoja hyödyntäen Suomessa yleisesti käytettyjä arvoja vastaaviksi.

Jotta hoitava lääkäri Suomessa osaa tulkita Espanjassa otettuja verikokeita ja verrata niitä aikaisemmin Suomessa otettuihin arvoihin, tulee Espanjassa otettujen verikokeiden tulosten yksiköt ja viitearvot muuntaa Suomessa yleisesti käytetyille arvoille.

Costaklinikalla laboratoriotulosten arvot muunnetaan lähtökohtaisesti aina espanjalaisista arvoista Suomessa yleisesti käytetyille yksiköille viitearvoineen. Tulokset merkataan myös potilaan pyynnöstä Suomen Kanta-arkistoon, mitä kautta potilaan pitkäaikaissairauden hoidosta vastaava lääkäri saa kontrollitutkimustulokset tietoonsa.

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Costaklinikan kanssa.

Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Mikä kesässä on parasta?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...