Yritystoiminnan rahoitusratkaisut: miten saada tukea yrittäjyyteen?

Uuden yrityksen perustaminen on usein iso haaste niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Yritystoiminnan rahoitus onkin yksi tärkeimmistä asioista, joita pitää miettiä perustettaessa uutta yritystä. 

Yrityksen perustamisen rahoitus voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: pääomarahastukseen ja operatiiviseen rahoitukseen. Pääomarahoitus on tarkoitettu yrityksen toiminnan aloittamiseen liittyviin kertaluontoisiin menoihin, kuten esimerkiksi kiinteistöjen hankintoihin tai laitteiden ostamiseen. Operatiivinen rahoitus taas on tarkoitettu yrityksen normaaliin toimintaan liittyviin menoihin, kuten esimerkiksi henkilöstökuluihin, vuokriin ja palkkoihin.

Yritys voi saada rahoitusta niin yrittäjyyspohjaisilta julkisilta instituutiolta, yksityisiltä sijoittajilta sekä erilaisilta rahoituslaitoksilta. Rahoituksesta saattaa myös olla mahdollista saada tukea EU:lta tai valtiolta. Yrittäjyyden alkuvaiheessa on hyvä tutustua erilaisiin mahdollisuuksiini ja vertailla niitä, jotta löydät itsellesi sopivan ratkaisun. Usein ulkopuolisia rahoittajia on helpompi löytää siinä vaiheessa, kun yrittäjä itse on sijoittanut toimintaansa jonkin verran pääomaa ja hänellä on jo hieman näyttöä toiminnan kannattavuudesta. Todisteet yrityksen tuotoista houkuttelevat sijoittajiakin sitoutumaan siihen rahallisesti. Kaikilla ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti riittävästi rahaa säästössä yritystoiminnan käynnistämistä varten, minkä vuoksi yrityslaina onkin suhteellisen suosittu ratkaisu toiminnan käynnistämisvaiheessa. Lainavaihtoja on markkinoilla paljon aina pankeista erilaisiin digitaalisiin rahalaitoksiin ja kaikissa näissä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joiden vuoksi toiset ratkaisut sopivat toisille yrittäjille paremmin kuin toisille.

Tässä artikkelissa käsitellään yrityksen perustamisen rahoitusratkaisuja erityisesti aloittavan yrittäjän näkökulmasta sekä niiden etuja ja haittoja.

- Mainos -

Mikä on paras tapa saada yrityslainaa?

Yrityslainaa voivat myöntää rahoituslaitokset ja pankit, joiden lainaehdot poikkeavat hieman toisistaan vaikka tarkoitusperä onkin sama. Digitaalisten rahoituslaitosten kohdalla korkokulut saattavat olla hieman pankkeja korkeammat, mutta niiden kanssa asioiminen on hyvin nopeaa ja mutkatonta, eikä vaadi lukuisien tositteiden täyttämistä ja toimittamista. Ne saattavat siis olla paras ratkaisu silloin, kun rahaa tarvitaan melko pikaisesti. Tällaisten rahalaitosten kohdalla ei myöskään useimmiten ole tarvetta reaalivakuuksille, eli kaikki lainat ovat täysin vakuudettomia. Henkilötakaaja kuitenkin tarvitaan, sillä yrityslainat ovat keskimäärin arvoltaan suurempia ja niissä on pidempi maksuaika kuin tavallisissa yksityishenkilöiden kulutusluotoissa. Henkilötakaaja voi olla lainanhakija itse tai kuka tahansa muu yrityksen sisällä vastuuroolissa toimiva ja maksukykyinen henkilö, joka sitoutuu hoitamaan velkaan liittyvät kulut siinä tapauksessa, jos yritys ei niistä pystykään selviytymään.

Pankkien yrityslainojen ehdot ovat monesti huomattavasti toisenlaisia rahalaitoksia tiukemmat ja ne vaativatkin useimmiten reilusti todisteita yritystoiminnan tuottavuudesta pystyäkseen varmistamaan heidän maksukykynsä. Juuri näiden tiukkojen lainaehtojen vuoksi heillä on varaa pitää korkonsa hieman matalampina, sillä lainan myöntämisen riski on heille matalampi. Pankkilaina saattaakin siis olla pitkäaikaiselle yrittäjälle ihan toimiva ratkaisu, mutta vasta yritystoimintaansa käynnistelevälle sitä ei välttämättä helposti myönnetä, koska hänen toimintansa ei ole vielä tuottanut tulosta.

Mitkä ovat yrityslainan tärkeimmät ehdot?

Yrityslainan ehdot ovat tärkeitä, koska ne määrittävät lainan koron, takaisinmaksuajan ja muut oleelliset asiat, joiden perusteella tarpeisiin vastaava laina valitaan. Ehtojen tunteminen on tärkeää, jotta voi vertailla eri lainoja ja valita itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Yrityslainalla voidaan rahoittaa yrityksen toimintaa esimerkiksi investointeihin, kehitykseen, kasvuun tai liiketoiminnan laajentamiseen. Lainaa myönnetään usein 1-5 vuoden maksuajalla ja niiden korot vaihtelevat luotonmyöntäjän mukaan. Oleellinen ehto on yrityksen luottokelpoisuus ja henkilötakaajan kohdalla myös tämän maksukyky.

Lisäksi yrityslainoihin liittyy usein erilaisia ​​takaisinmaksuohjelmia. Takaisinmaksuohjelmat ovat yleensä sovittuja etukäteen ja ne voidaan mukauttaa yrityksen tarpeisiin. Esimerkiksi joskus voidaan sopia, että ensimmäiset neljä takaisinmaksettavaa summaa ovat pienempiä kuin loppuvuodet. Takaisinmaksuohjelman valinnassa on hyvä ottaa huomioon omat taloudelliset olosuhteet ja se, miten paljon pystyy maksamaan takaisin kuukausittain ilman suurta stressiä.

Millä perusteilla valitaan sopiva yrityslaina?

Yrityslainan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Ensinnäkin, minkälaisen yrityksen tarpeisiin lainaa haetaan? Toiseksi, kuinka paljon rahaa on tarpeen saada? Kolmanneksi, kuinka pitkälle ajalle lainaa tarvitaan? Neljänneksi, mitkä ovat yrityksen tulot ja menot? Viidenneksi, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja riskit?

Yrityslainan valinnassa on siis tärkeää ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Lainaprosessin alussa on hyvä miettiä, minkälaiselle yritykselle lainaa haetaan. Onko kyseessä pieni tai keskisuuri yritys? Onko kyseessä uusi tai vanha yritys? Onko kyseessä yritys, joka on jo toiminnassa vai onko kyseessä uusi yritys? Lainanhakijan on hyvä olla tietoinen näistä eroista, sillä ne voivat vaikuttaa siihen, minkälaisen lainan hän voi saada. Hakemusta täyttäessä kannattaakin pohtia realistisesti esimerkiksi yrityksen maksukykyä ja valita lainan maksuaikataulu sen mukaisesti. Liian kunnianhimoiset kuukausierät saattavat ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin ja toisaalta liian pienien erien kohdalla laina ehtii kasvaa enemmän korkoa.

Mitä on riskinhallinta yrittäjyydessä?

Riskinhallinta on tärkeä osa yrittäjyyttä. Se auttaa yrittäjää määrittelemään, mitkä ovat hankkeen suurimmat riskit ja miten ne voidaan minimoida. Riskinhallinnalla pyritään myös varmistamaan, että hankkeessa toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden riskien minimoimiseksi. Yleinen tapa riskien kartoittamiseen on SWOT-analyysi, joka on yleisesti käytetty työkalu sekä strategian laatimisessa, ongelmien tunnistamisessa että toiminnan kehittämisessä. SWOT on lyhenne englanninkielisistä sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats, eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Sijoittamalla nämä asiat nelikenttään voit konkreettisesti arvioida toimintaasi pohtien sekä yritystoiminnan sisältä tulevia vahvuuksia ja heikkouksia että ulkopuolelta tulevia mahdollisuuksia ja uhkia.

- Mainos -

Mitkä ovat yrittäjyyden edut ja haitat?

Yrittäjyys vaatii monesti paljon työtä ja sinnikkyyttä, eikä siihen kannata sitoutua harkitsemata. Siinä on kuitenkin myös monia hyviä puolia kuten mahdollisuus päättää itse miten ja missä työskentelet, sekä taloudellinen itsenäisyys. Toiminta ei siis välttämättä sovi kaikille, mutta voi olla hyvinkin palkitsevaa tavoitteelliselle ihmiselle, joka on valmis tekemään paljon työtä saadakseen laadullaan tuotteensa tai palvelunsa markkinoille.

Yritystoiminnan rahoitus on tärkeä osa yrittäjyyttä. Rahoitusratkaisujen tulee vastata yrityksesi tarpeisiin ja tavoitteisiin. Miten saada tukea yrittäjyyteen? Yritysten rahoitus on usein sekoitus erilaisia rahoitusmuotoja, mutta yrityslaina on suosittu keino polkaista toiminta käyntiin.

Jaa artikkeli:

Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Mikä kesässä on parasta?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...