Vaikuta, osallistu ja äänestä!

Presidentin vaalit lähestyvät.

Yksi hyvinvointiimme merkittävästi vaikuttava tekijä on se, minkälaisessa yhteiskunnassa elämme. Hyvän tekeminen tarkoittaa myös toimintaa, jolla pyritään edistämään hyvinvointia ja positiivista vaikuttamista yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Rakenteellisen vaikuttamisen pyrkimys on muuttaa yhteiskunnan tai organisaation rakenteita ja järjestelmiä siten, että ne edistävät tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Se keskittyy tunnistamaan ja korjaamaan epäoikeudenmukaisia rakenteita ja järjestelmiä, jotka aiheuttavat syrjintää ja eriarvoisuutta.

Toimet voivat olla esimerkiksi lainsäädännön muutoksia, politiikan uudistamista, instituutioiden ja organisaatioiden sisäisten käytäntöjen muuttamista sekä yhteiskunnallista aktivismia ja kampanjointia. Tavoitteena on luoda parempia ja oikeudenmukaisempia mahdollisuuksia kaikille yhteiskunnan jäsenille.

- Mainos -

Hyvän tekeminen voi sisältää esimerkiksi vapaaehtoistyötä, lahjoitusten tekemistä, ympäristöystävällisiä valintoja, ihmisoikeuksien puolustamista tai muuta vastaavaa toimintaa.

Rakenteellinen vaikuttaminen ja hyvä tekeminen kulkevat käsi kädessä. Rakenteellinen vaikuttaminen pyrkii luomaan kestäviä muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin ja järjestelmiin, kun taas hyvän tekeminen voi olla yksilön tai yhteisön tapa vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään ja yhteiskuntaan. Molemmat pyrkimykset tukevat toisiaan ja edistävät yhteistä hyvää.

On tärkeää tiedostaa, että yksittäisten ihmisten hyvän tekeminen on arvokasta ja vaikuttavaa, mutta todellinen muutos vaatii usein myös rakenteellista vaikuttamista. Pyrkimykset muuttaa epäoikeudenmukaisia rakenteita ja järjestelmiä voivat luoda pitkäkestoisia ja laajamittaisia muutoksia, jotka hyödyttävät kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

Yksilöillä on vastuu tarkistaa ja varmistaa tiedon luotettavuus ennen sen jakamista. Tämä pätee erityisesti sosiaalisen median käyttäjiin, jotka voivat vaikuttaa tiedon leviämiseen laajalle. Jokaisella on vastuu olla osallistumatta virheellisen tiedon levittämiseen ja pyrkiä edistämään luotettavan tiedon jakamista.

Yhteiskunnalla on vastuu luoda ja ylläpitää kriittistä medialukutaitoa ja tiedon luotettavuuden arviointia. Koulutus, tiedotuskampanjat ja julkisen keskustelun tukeminen voivat auttaa ihmisiä tunnistamaan ja välttämään virheellisen tiedon levittämistä.

On tärkeää tiedostaa, että vastuu virheellisen tiedon seurauksista voi olla jaettu eri osapuolille. Jokaisella on vastuu toimia vastuullisesti tiedon levittämisessä ja varmistaa tiedon luotettavuus.

Juuri edellä mainituista syistä on tärkeä osallistua tapahtumiin ja toimintaan, joissa pystyy itsenäisesti muodostamaan mielipiteen ja oman näkemyksen ja sen avulla osallistua rakentavasti hyvinvoinnin edistämiseen eri arkea koskettavissa asioissa.

Ensimmäisenä tänä vuonna 2024 voisimme jokainen tehdä tätä rakenteellista yhteiskunnallista vaikuttamista ja hyvän tekemistä osallistumalla äänestämään tulevissa presidentinvaaleissa!

- Mainos -

Jaa artikkeli:

Artikkelin kirjoittaja

Niina Ristolainen, NSC Group Oy
Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Mitä teet juhannuksena?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...