tiistai, helmi 27, 2024

Työpaikan itsemääräämisoikeus

Onko työnantajalla mahdollisuutta olla suurpiirteinen suojellessaan työntekijöitään, asiakkaitaan tai vaikka heidän hoitamiaan potilaita työskentely-ympäristöön liittyviltä terveydellisiltä uhilta? Ei. Jos he eivät analysoi ja selvitä tarkkaan riskitekijöitä ja työolosuhteita missä henkilöstö työskentelee tai minne heidät lähetetään, he syyllistyvät työlainsäädännön rikkomuksiin.

Kun yrityksemme toiminta laajentui Suomen rajojen ulkopuolelle Espanjaan, tutustuin työnantajaa velvoittavaan työlainsäädäntöön. Lainsäädännöstä löytyi iso pandemian mentävä aukko, joka toivon mukaan korjataan mahdollisimman nopeasti. Työnantajan velvollisuus eli kohdemaan terveydellisten riskien kartoittaminen, analysointi ja tarvittavat työturvallisuuden edellyttämät toimet ovat jopa rikoslain alaisia, jos ne jätetään hoitamatta. Työnantaja on siis työlainsäädännön mukaan pakotettu ja velvollinen hoitamaan henkilöstölleen kohdemaassa vaadittava rokotesuoja. Mutta nyt sitten se iso mutta; työnantajalla ei ole oikeutta pyytää työntekijältä rokotetodistusta nähtäväksi ennen tämän kohdemaahan lähettämistä. Työntekijä voi sen omasta halustaan tietenkin näyttää, mutta velvollisuutta hänellä ei siihen nykyisen lainsäädännön mukaan ole.

Ajatellaanpa, jos työnantaja on terveydenhoitoalan yritys niin hän joutuisi lähettämään työntekijänsä tekemään hoitotyötä tietämättään, että työntekijä ja hänen hoitamansa ihmiset kohdemaassa ovat turvassa ja mahdollisimman hyvin suojattuna mm. Covid-19 pandemialta. Jos työntekijä ei itse halua todistaa ottaneensa vaikkapa koronarokotuksia, niin häntähän ei kannata lähettää kohdemaahan tai jos häntä ollaan vasta palkkaamassa, ottaa edes töihin. Itsemääräämisoikeus ja yksilön oikeudet on mielestäni tällaisessa tapauksessa viety niin pitkälle, että se mahdollistaa periaatteessa työnantajaa velvoittavan työlainsäädännön rikkomisen yksilön oikeudella.

Itsemääräämisoikeuden ja itsekkyyden ero

- Mainos -

Ajauduin männä viikolla postailemaan rokote- ja koronapassikriittisten kanssa someen. En lakkaa hämmästelemästä, että mistä nämä rokotevastaiset tai -kriittiset, what ever, löytävät argumenttinsa yhteiskunnasta ja jopa omasta ammatistaan täysin irrallaan oleville näkemyksille. Näkemyksiä ne ovatkin, eivät sitä tietoa mitä viralliset uutiskanavamme tuottavat jatkuvana on-linena. Rokotekriittisillä on poikkeuksetta näkemystensä taustalla vaihtoehtoiset uutiskanavat. Nämä ”uutiskanavat” ovat työpaikan kahvipöytäkeskustelut, some- ja muut juorupalstan tasoisiksi luokiteltavat ”uutisväylät” jne. -Oletko muuten kuullut tätä, kun jostain kuulin, että…

Eniten minua on ehkä hämmästyttänyt tämä n. 2%:n joukko koronarokotekriittisiä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Sote-ammattilaisella pitää olla aina tervettä ammattiin liittyvää puntarointia ja kriittisyyttä, sillä tehtävänä on suojata ihmisten henkeä ja terveyttä. Se on osa ammattitaitoa, mutta siihen pitää liittyä tieteen- ja medianlukutaitojen hallinta. Jos data-, tieteen- ja medianlukutaidot ovat puutteelliset, fakta hämärtyy ja se korvautuu fiktiolla.

Sote-ammatin vaatima terve kriittisyys saattaa alkaa muuttumaan epäterveeksi itsekkyydeksi ja hoitoalan ammattilainen alkaakin olemaan vaaraksi sekä itselle, että muille. Silloin yhteiskunnan, työnantajan ja koko työyhteisön on reagoitava. Tällainen henkilö, joka ei sitoudu oman ja muiden turvallisuuden vaalimiseen, on siirrettävä pois ammatin edellyttämistä tehtävistä. Itsemääräämisoikeus, johon rokotekriittiset myös usein viittaavat ei saa kohdistua rokottamattomana hoitajana toimimiseen vaan siihen, että irtisanoo itsensä hoitajan työstä. Näin on kaikille parempi, jos ei enää ymmärrä mitä hoitotyön etiikka vaatii.

Koronarokotteen antama suoja

Miksi koronarokote on välttämätön pandemian nujertamiseen ja tietenkin myös hoitotyössä? Väännetäänpä rautalankaa ja kerrataan: Mitä suurempi rokotteilla ja sairastumisella saatu immuniteetin taso ihmisellä on, sen nopeammin virus kuolee ihmisen hengityselimistöön päätyessään. Ja mitä korkeampi immuniteetin taso ja viruksen nujertuminen elimistössä, sitä lyhyemmän aikaa tämän henkilön hengityselimistöstä on mahdollista tartuttaa virusta eteenpäin. Kun kolmannetkin rokotteet saataisiin supervauhdilla aikaiseksi, koko populaation immuniteetin taso alkaisi nousta ja sitä mukaa viruksen tartuttavuuslukema pienenee. Tartuttavuuslukema (R0) pitää lopulta saada alle yhden, jolloin yksi ihminen tartuttaa populaatiossa alle yhden ihmisen verran ja näin ollen virustauti alkaa populaatiossa heikentyä.

Rokottamattomat, joilla ei ole immuniteettia, ovat vaaraksi ja esteenä viruksen nujertamisessa. He ovat myös suurin riskiryhmä sairastua vakavimpiin tautimuunnoksiin ja joutua sairaala- ja teho-osastohoitoon. Onkin äärimmäisen tärkeää, ettei hoitoon tuleva tai hoidoissa oleva koronainfektoitunut ihminen joudu tekemisiin rokottamattoman hoitajan kanssa ja altista häntä altistamaan taas muita hoidettavia ihmisiä.

Mika Arramies

Kirjoittaja on Pirkanmaan aluevaaliehdokas ja soteyrittäjä

- Mainos -

Jaa artikkeli:

Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Milloin viimeksi olet hiihtänyt?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...