Aurinkorannikon senioripalvelu- ja asumiskyselystä mielenkiintoisia tuloksia

 

Priima-Yhtiöihin kuuluvan Andacaren toimesta toteutettiin loppuvuodesta -20 laajahko kysely senioreiden asumis- ja palvelutarpeista Aurinkorannikolla. Samalla selvitettiin myös toiveita suunnitteilla oleviin Andacaren asuinkohteiden toteutuksiin liittyen.

Kysely toteutettin nettipohjaisena ja yhteistyössä Fuengirola-lehden ja Radio Finlandian kanssa. Kyselyä jaettiin myös Espanja.com:ssa. Vastauksia saatiin n. 350 ja vastaajat olivat kattavasti  ikäluokista 50–75 ja myös yli 75 vuotiaita.

-Vastaajien ikäjakauma oli kohtuullisen tasainen, josta voidaan indikoida vastausten antavan hyvää suuntaa myös jo keski-iän ohittaneiden mutta ei vielä varsinaisten seniori-ikäisten ajatuksista tulevaisuutensa suhteen. Tähtäin on viettää eläkevuosia aurinkoisissa olosuhteissa ja hyvän palvelutarjonnan äärellä. Iäkkäämmiltä saatiin näkemystä palvelutarpeista. Myös sukupuolijakauma  oli tasainen. Kysely onnistui siis hyvin, Jari Rastas Primma-yhtiöistä iloitsee.

 

Suurin osa vastaajista oli joko osa-aikaisesti tai pysyvästi Aurinkorannikolla asuvia tai sinne muuttoa suunnittelevia. Vastaajista lähes puolet asuu yksin.

-Tämä on tullut esiin myös aikaisemmissa selvityksissämme. Osaltaan se vaikuttanee yhteisöllisyyden ja yhteisen tekemisen mahdollisuuksien korostamiseen asuinpalveluiden odotuksissa. Yksinäisyyteen liittymistä ongelmista on syytä olla myös huolissaan ja keskuksemme tuovat apua tähän.

Yhteisöllisyydelle kysyntää

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että seniorikohteissa asumiselle löytyy merkittävää kiinnostusta. Sekä vuokra- että omistusasumiseen. Asuntojen kokoluokka luonnollisesti painottuu pienehköihin asuntoihin. Vastavuoroisesti kohteilta odotetaan monimuotoista toimintaa mahdollistavia yhteistiloja ja oleskelualueita. Selkeästi nousee esiin pelko siitä että itsenäisen asumisen kykyjen heiketessä palvelujen puute vaikeuttaa jäämistä Costalle. Palveluasumisen laadukkaita kohteita ei ole tarjolla.

-Myös osa-aikaisen asumisen toiveita esiintyy ja tätä aihetta tulemme pohtimaan. Emme näe kohteitamme sellaisina, joissa kesäsesongin aikana asuisi ”vaihtureina” ainakaan varsinaisia turisteja. Keskeinen ajatus on että kohteemme ovat ihmisten kotiympäristöjä ja asuminen vakiintunutta. Asukkaan poissa ollessakin asunnosta pidetään hyvää huolta. Tämä huolettomuuden tarve nousi myös toiveissa esiin.

-Samoin esille nousi kasvava kiinnostus ensimmäistä Calahondaan tulevaa kohdettamme kohtaan. Sen arkkitehtisuunnittelu eteneekin kevään mittaan vauhdilla. Suunnitteluun saimme hyviä vinkkejä. Jo sijainti itsessään mahdollistaa loistavat ulkoilumahdollisuudet.  Harrastustilat ja kuljetuspalvelut ovat suunnitelmissa. Kuriositeettina voi mainita että helikopterikenttääkin ehdotettiin. Sairaankuljetuskoptereita ajatellen se on ollutkin agendalla.

Terminologia selväksi

Vastaajiltakin vaivannäköä vaatinut kysely antoi arvokasta tietoa ja myös uusia näkemyksiä.

-Pitää täsmentää että senioriasunnot ja hoiva-asuminen ovat kaksi täysin eri asiaa! Kohteissamme yhdistetään näitä molempia toimiviksi kokonaisuuksiksi. Valaiseva tieto oli että vastaajista moni ei vielä ollut kuullut Priima-yhtöitten hankkeista Aurinkorannikolla. Kokonaisuutena kysely tuki näkemystämme siitä että senioriasuminen ja hoivan tarve Costalla kasvaa, lisäten samalla monien palvelujen tarvetta. Sama tulevaisuuden suunta koskee toki muitakin kansallisuuksia, Rastas huomioi.

 

Vastaajien kesken arvottiin pääpalkintona El Corte Inglesin lahjakortti sekä 10 kappaletta Ravintola Kukon  30 euron lahjakortteja. Pääpalkinnon voitti Anna Liisa Salmela Calahondasta/ Oulusta.  Voittajille on ilmoitettu erikseen.

Hankkeen edistymistä seurataan Fuengirola.fi -lehdessä, Radio Finlandiassa sekä Andacaren nettisivuilla.

Jaa artikkeli:

Mainos
Jatka lukemista
Mainos
Viikon kysymys

Syötkö mämmiä?

View Results

Loading ... Loading ...